CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ

  15/11/2016

CHÍNH SÁCH CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ

- Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở những cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu.

- Luôn tìm kiếm cơ hội phát triển cũng như sẵn sàng chia sẻ cơ hội, lợi ích kinh doanh.

- Luôn quan tâm, hợp tác trên cở sở vì lợi ích của cả hai bên cũng như luôn có những điều chỉnh hợp lý nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Thường xuyên chia sẻ thông tin về sản phẩm và hỗ trợ kịp thời.

- Chính sách hỗ trợ công bằng và hợp lý trên toàn bộ kênh phân phối.

- Phân đoạn rõ ràng thị trường, khu vực, tránh sự cạnh tranh giữa các đại lý.

- Cam kết bảo vệ tối đa trước những biến động của thị trường và cạnh tranh.

 

Bình luận

Tin tức mới

Xem tất cả